Archive for Author: theadmin

פתן שחור – (Walterinnesia aegyptia)

צבעו של הפתן השחור הוא שחור מבריק נחש זה מגיע עד 120 ס"מ. הפתן הוא ממשפחת הקוברות, הפתן הינו נחש איטי בעל ראייה מוגבלת וחוש ריח מפותח, כהגנה משמיע קולות נשיפה. ניזון ממכרסמים זוחלים וקרפדות ונפוץ באזור הערבה בהרי ירושלים, ובאזורים מדבריים אך תמיד ימצא בקרבת מים. תפוצתו רבה...

קרא עוד

עכן חרטומים – (Cerastes cerastes)

עכן החרטומים נע בן צבעי הכחול והאפור, לאורך גבו ישנם כתמים לא אחידים הכהים מצבע גופו. מעל עיניו של עכן החטומים יש 2 קרניים, ואורכו מגיע עד 80 ס"מ. במהלך היום חבוי במחילות או מתחפר בחול, כהגנה משמיע קולות נשיפה. ניזון מציפורים מכרסמים וזוחלים, ונפוץ בכל איזור הנגב מהרי...

קרא עוד

עכן גדול – (Cerastes gasperetii)

העכן הגדול יכול להיות במספר צבעים אפור כתמתם או צהבהב, לעכן יש כתמים על גבו הכתבים אינם אחידים וכהים יותר מצבע גופו, אורכו מגיע עד 75 ס"מ. העכן במהלך היום חבוי במחילות או מתחפר בחול,כהגנה משמיע קולות נשיפה. ניזון מזוחלים ומכרסמים,העכן נפוץ בערבה בעיקר בקרקע חולית.

קרא עוד

עכן קטן – (Cerastes vipera)

העכן הינו נחש עבה צבעו חום בהיר, על גבו מופיעים כתמים לא אחידים, אורכו מגיע עד 35 ס"מ. העכן במהלך היום חבוי במחילות או מתחפר תחת צמחיה כהגנה מתחפר בחול ומשמיע קולות נשיפה. ניזון מלטאות ונפוץ באזור הנגב. משקלו מגיע ל־ 50 גרם. מבין המינים הקרובים לו: העכן הבינוני...

קרא עוד

אפעה מגוון – (Echis coloratus)

האפעה המגוון משנה את צבעו לפי האזור בו הוא גדל צבעיו נעים בין אדון וחום לאורך גב הנחש ישנם כתמים לא אחידים וראשו רחב יותר מגופו, אורכו מגיע עד 80 ס"מ. האפעה מטפס על צמחיה וכהגנה משמיע קולות נשיפה, ניזון מזוחלים ציפורים ומכרסמים. נחש זה נפוץ בכל איזור הנגב...

קרא עוד