Please check that this widget Facebook Reviews has a connected Facebook.

יש פרטים שקוויהם כהים וברורים, ויש פרטים שקוויהם מטושטשים ואפילו כמעט נעלמים.

Related posts

שלוון כתמים – (Eirenis lineomaculata)

הבטן זרועה כתמים חומים רבים, קטנים ועגלגלים. הצבע היסודי של הגב חום ועליו כתמים חומים כהים הערוכים לסירוגין בכמה שורות-אורך. הגב עבה ביחס. האורך, כרגיל, עד 400 מ"מ. שוכן קרקע, חבוי. במרכז ובצפון הארץ, פרט לחולות.

Text on the button

נחש החולות – (Lytorhynchus diadema)

מגן החרטום (המגן שבקצה הקדמי של הראש) גדול במידה רבה מהמגנים שמאחוריו. מגן זה בולט באופן ניכר קדימה מעבר לפתח הפה, וצדיו חפשיים- אין להם מגע עם מגנים אחרים. בצד העליון של הראש, לרוב, כתם חום הדומה לעוגן. לאורך הצד העליון של הגב והזנב טור יחיד של כתמים חומים...

Text on the button

שלוון הקולר – (Eirenis modesta)

בעורף כתם-רוחב שחור המוקף שוליים צהובים בהירים. בבוגרים מרוסק כתם זה לכמה כתמים נפרדים. בקדמת הראש אין כתמי-רוחב שחורים כנ"ל, או שישנם שרידי כתמים בלבד. במגן החרטום אין כתם שחור. צבע הגב חום או חום-זיתי ובחלקו הקדמי, לרוב, כמה כתמים שחורים קטנים, בלתי סדירים, או שרידי כתמים כאלה. האורך,...

Text on the button