Please check that this widget Facebook Reviews has a connected Facebook.

העכן הינו נחש עבה צבעו חום בהיר, על גבו מופיעים כתמים לא אחידים, אורכו מגיע עד 35 ס"מ. העכן במהלך היום חבוי במחילות או מתחפר תחת צמחיה כהגנה מתחפר בחול ומשמיע קולות נשיפה. ניזון מלטאות ונפוץ באזור הנגב.

משקלו מגיע ל־ 50 גרם. מבין המינים הקרובים לו: העכן הבינוני והשפיפון, הוא בעצם הרחב ביותר ביחס לאורך גופו. צבע גופו צהוב עם כתמים חומים לצידי הגוף. הוא בעצם דומה מבחינת הצבעים לשני קודמיו. ניתן להבדיל בקלות בין הזכר לנקבה היות ולנקבה זנב שחור. הזנב קצר. תפוצתו רחבה ביותר. הוא קיים בכל המדבריות של צפון אפריקה, בסיני ובנגב. בעב הוא נמצא מוואדי משש ועד לאזור ניצנה. הוא חי באזורים חוליים בלבד ומותאם ביותר לחיי מדבר.

כמו העכן הבינוני, גם הוא מסוגל להתחפר בתוך החול בשעת סכנה. הוא בעצם מנצל תכונה זו מדי יום: כל לילה הוא מתחפר בחול ללא כל קשר לסכנה כלשהי. הוא יכול להתחפר כל כולו או להשאיר, כמו העכן הגדול, חלק מראשו מעט מחוץ לחול, כדי שיוכל להתבונן סביבו. כמו העכן הבינוני, הוא בעל מערכת קשקשי צד הפונים לאחור ובאלכסון כלפי מטה. שפשוף קשקשים אלו משמיעים את אות האזהרה בשעת סכנה.

גם הוא מסוגל להשתמש בשני סוגי התנועה: תנועה פיתולית רגילה או תנועה של התפתלות צדדית. בטבע הוא ניזון בעיקר מלטאות, אך בשבי ניתן להרגילו לעכברונים קטנים. הטלה 2 עד 12 ביצים מוטלות על סלעים מוצלים כדי למנוע התייבשותן. הביצים מתבקעות תוך דקות ספורות עד מספר שעות.

Related posts

שפיפון הנגב – (Pseudocerastes persicus fieldi)

השפיפון הינו נחש עבה צבע גופו חום אפור ולאורך גופו ישנם כתמים לא אחידים אשר כהים יותר מצבע גופו, לאורך עיניו ישנם כתמים חומים ומעל עיניו ישנם קרניים, אורכו מגיע עד 90 ס"מ. כהגנה משמיע קולות נשיפה. ניזון מציפורים מכרסמים וזוחלים ונפוץ במרכז הנגב בבקעות מישוריות. השפיפון בעל זנב...

Text on the button

צפע חרמון – (Vipera Bornmulleri)

צבע גופו של צפע החרמון נע בין סגלגל לחום, לאורך גבו כתמים אשר כהים יותר מגופו,אורכו מגיע עד 80 ס"מ. ניזון ממכרסמים וזוחלים ונפוץ בחרמון. צפע זה התגלה בחרמון מיד לאחר מלחמת ״ששת הימים״ ב־ 73 . הוא חי ממגדל שאמס ומעלה. צבעו חום אפרפר עם כתמים קטנים חומים...

Text on the button

צפע ארץ ישראלי – (Vipera palaestinae)

הצפע הארץ ישראלי הוא הנפוץ מבין הנחשים הארסיים הנמצאים בישראל. הצפע הינו נחש עבה צבעו גוונים של חום, על גבו ישנם מעוינים מחוברים, אורכו מגיע עד 135 ס"מ. במשך היום ימצא במקום מסתור מוצל,כהגנה משמיע קולות נשיפה. ניזון ממכרסמים זוחלים וציפורים. בארץ הוא נמצא בכל האזור הים תיכוני והגליל...

Text on the button