Please check that this widget Facebook Reviews has a connected Facebook.

מגן החרטום (המגן שבקצה הקדמי של הראש) גדול במידה רבה מהמגנים שמאחוריו. מגן זה בולט באופן ניכר קדימה מעבר לפתח הפה, וצדיו חפשיים- אין להם מגע עם מגנים אחרים. בצד העליון של הראש, לרוב, כתם חום הדומה לעוגן. לאורך הצד העליון של הגב והזנב טור יחיד של כתמים חומים כהים (כ-50 במספר) על רקע צהבהב או חום. הכתמים ערוכים במרחקים קבועים זה מזה. האורך כרגיל עד 500 מ"מ. תת-קרקעי. באדמות קלות או בחולות. בנגב ובעמק החוף, צפונה עד לכרמל.

Related posts

שלוון כתמים – (Eirenis lineomaculata)

הבטן זרועה כתמים חומים רבים, קטנים ועגלגלים. הצבע היסודי של הגב חום ועליו כתמים חומים כהים הערוכים לסירוגין בכמה שורות-אורך. הגב עבה ביחס. האורך, כרגיל, עד 400 מ"מ. שוכן קרקע, חבוי. במרכז ובצפון הארץ, פרט לחולות.

Text on the button

שלוון הקולר – (Eirenis modesta)

בעורף כתם-רוחב שחור המוקף שוליים צהובים בהירים. בבוגרים מרוסק כתם זה לכמה כתמים נפרדים. בקדמת הראש אין כתמי-רוחב שחורים כנ"ל, או שישנם שרידי כתמים בלבד. במגן החרטום אין כתם שחור. צבע הגב חום או חום-זיתי ובחלקו הקדמי, לרוב, כמה כתמים שחורים קטנים, בלתי סדירים, או שרידי כתמים כאלה. האורך,...

Text on the button