Please check that this widget Facebook Reviews has a connected Facebook.

צבעו של מטבעון המדבר הינו חום צהבהב וכתום, לאורך גבו ישנם עיגולים דמויי מטבעות ובצידי גופו כתמים קטנים יותר, גחונו בהיר, אורכו מגיע עד כ 160 ס"מ. ניזון מזוחלים ציפורים ומכרסמים ונפוץ בנגב בים המלח בערבה ולאורך מישור החוף.

Related posts

שלוון כתמים – (Eirenis lineomaculata)

הבטן זרועה כתמים חומים רבים, קטנים ועגלגלים. הצבע היסודי של הגב חום ועליו כתמים חומים כהים הערוכים לסירוגין בכמה שורות-אורך. הגב עבה ביחס. האורך, כרגיל, עד 400 מ"מ. שוכן קרקע, חבוי. במרכז ובצפון הארץ, פרט לחולות.

Text on the button

נחש החולות – (Lytorhynchus diadema)

מגן החרטום (המגן שבקצה הקדמי של הראש) גדול במידה רבה מהמגנים שמאחוריו. מגן זה בולט באופן ניכר קדימה מעבר לפתח הפה, וצדיו חפשיים- אין להם מגע עם מגנים אחרים. בצד העליון של הראש, לרוב, כתם חום הדומה לעוגן. לאורך הצד העליון של הגב והזנב טור יחיד של כתמים חומים...

Text on the button