לוכד נחשים 052-2663200 » שרף עין גדי – (Atractaspis engaddensis)