לוכד נחשים 052-2663200 » שלוון הקולר – (Eirenis modesta)