לוכד נחשים 052-2663200 » עכן חרטומים – (Cerastes cerastes)