לוכד נחשים 052-2663200 » מחרוזן דוגני – (Micrelaps muelleri)