לוכד נחשים 052-2663200 » חנק משריץ – (Eryx jaculus)