לוכד נחשים 052-2663200 » זעמן סיני – (Coluber sinai)