לוכד נחשים 052-2663200 » זעמן מטבעות – (Coluber nummifer)