לוכד נחשים 052-2663200 » זעמן מזרחי – (Coluber Ravergieri)