לוכד נחשים 052-2663200 » זעמן יפיפה – (Coluber elegantissimus)