לוכד נחשים 052-2663200 » זעמן זיתני – (Coluber najadum)