לוכד נחשים 052-2663200 » זעמן דק – (Coluber rhodorhachis)