לוכד נחשים 052-2663200 » זעמן אוכפים – (Coluber rogersi)