לוכד נחשים 052-2663200 » אפעה מגוון – (Echis coloratus)